soalat

سامانه آموزشی فردوس الحکمه

جهت استفاده از دروس سامانه ابتدا ثبت نام کنید و سپس از نوار منو بالای سایت بخش دروس ارائه شده وارد منازل (سطوح) شوید و بترتیب از منزل اول و سپس در رواق اول درس مربوطه را انتخاب کرده و خرید نموده و سپس میتوانید از درس بعدی نیز استفاده کنید.