soalat

شیوه آموزش در فردوس الحکمه

بسم الله الرحمن الرحیم

به سامانه آموزش علوم تمدن اسلامی خوش آمدید:

آموزش ها بر مبنای روش و شیوه حکما و بزرگان بوده و با این عناوین که ذکر می شود انجام می گیرد، پس از ثبت نام طلاب ابتدا وارد منزل اول شده که منازل در این سامانه به سطوحی گفته می شود که شامل رواق هایی است بعنوان مرتبه سطوح و پس از رواق ها مجالس و حجره هایی وجود دارند که شامل دروس  مختلف با توجه به اینکه طلبه در چه سطحی از میزان دانش و اطلاعات کافی راجع به آن درس دارد، هر درس شامل یکسری پیشنیاز می باشد که حتما باید توسط طلبه رعایت شود.

دروس ارائه شده و نحوه مرتبه بندی